Važni brojevi telefona

Ocijeni >

Policija: 122, +382 (0)51 243 092
Vatrogasna služba: 123,+382 (0)51 243 044
Hitna pomoć: 124 i +382 (0)51 243 094
Dom zdravlja: +382 (0)51 243 095
Elektrodistribucija: +382 (0)67 320 063
Centar za kulturu i biblioteka: +382 (0)51 230 674, 230 675
Opština Andrijevica: +382 (0)51 243 171
Taxi: +382 (0)67 511 079, +382 (0)67 528 970
Pošta: +382 (0)51 243 160
Atlas banka: +382 (0)51 243 487