Geografski položaj i klima

Ocijeni >

Opština Andrijevica se nalazi u sjevero-istočnom dijelu Crne Gore. Okružena je visokim planinama: Komovima, Bjelasicom i Prokletijama, koje čine prirodni okvir oko ove opštine.

Pripada pograničnim opštinama, jer sa susjednom Albanijom ima 25 km granice. Sama varošica je smeštena na fluvio-glacijalnoj terasi iznad lijeve obale rijeke Lim. Teritorijalno i organizaciono pripada sjevernoj regiji Crne Gore, koju čine još 9 opština: Berane, Bijelo Polje, Plav, Rožaje, Mojkovac, Kolašin, Pljevlja i Žabljak.

Naselje Andrijevica je relativno mlado,jer njegovi prvi začeci počinju tek krajem XIX vijeka. Međutim,o tkriveni su brojni lokaliteti rimskih naseobina, ne samo u Beranskoj kotlini, već i u okolini Andrijevice.Na rimskim nekropolama nađeno je više spomenika. Naročito je dobro očuvan spomenik u selu Zabrđu ispod Žoljevice. Na osnovu ovih dokaza se zaključuje da je prostor opštine Andrijevica bio,društveno-ekonomski, aktivan od najstarijih vremena. Brojni srednjevjekovni spomenici: hrisovulje, akti, ljetopisi, tipici i zapisi, zabilježili su poveći broj sela koja se i danas nalaze u zaleđu Andrijevice i koja su,bez sumnje,starija od same varošice.

Andrijevica ima 15 mjesnih zajednica i 24 naselja. Broj domaćinstava je 2017,a prosječna veličina domaćinstva je 3 člana. Pretežno su to seoska domaćinstva (84,57 %). Na teritoriji boravi 580 raseljenih lica i 68 izbjeglih lica iz Bosne i Hercegovine.
Područje Opštine Andrijevica prostire se na površini od 340 km² odnosno 2,46% površine Crne Gore (13 812 km²). 

Klima u Andrijevici je umjereno-kontinentalna. Okolni planinski masiv ima tipičnu planinsku klimu. Atmosferski talozi su dosta ravnomjerno raspoređeni. Proljeće je vlažno, vjetrovito i hladno, dok je u jesen mnogo ljepše i prijatnije. Zima dosta kasno počinje, ali se katkad produžuje do kraja aprila mjeseca. Ljeto je prijatno, sa svežim noćima. Temperatura,  tokom ljeta,  može dostići 35 stepeni Celzijusa, a zimi pasti i do minus 18 stepeni Celzijusa.

Ovakva klima ima uticaj na biljni i životinjski svijet. Kraj je bogat listopadnim i četinarskim šumama. Preovlađuju Hrastove i Bukove šume a kod četinara Smreka i Jela.